Brizganje plastike je proces, pri katerem nastajajo plastični materiali

Že sama besedna zveza brizganje plastike kaže na to, da gre za posebno vrsto procesa, kjer se lahko ustvarjajo najrazličnejši izdelki oziroma materiali iz plastike. Proces poteka s pomočjo strojev, ki se imenujejo brizgalke. Tovrstna tehnika pa nam omogoča masovno proizvodnjo.

Pri brizganju plastike se plastična masa v obliki zrnc stali ter vlije v kalup. Tam se masa primerno ohladi in strdi. Ko je kalup povsem hladen, se odpre in nato vanj vlije nova masa. Na takšen način dobimo enake oziroma lične izdelke iz plastike.

Postopek poteka brizganja plastike

In na kakšen način brizganje plastike poteka? Najprej je treba plastično maso, ki je torej praviloma v obliki zrnc, staliti. Nato s pomočjo primerne temperature in pritiska sledi še oblikovanje in seveda brizganje v kalup. Slednji zagotovi, da vbrizgana masa lahko povsem zadrži svojo obliko. Torej se brizganje plastike začne s podajanjem plastične mase v stroj, in sicer skozi lijak. Od tam naprej pa drsi v tako imenovani brizgalni cilinder z zunanjimi grelci ter polžem.

Pri vstopanju v cilinder se doseže zahtevana temperatura taljenja. Navadno je tu dovolj staljene mase za več vbrizgov. Orodje potiskata skupaj plošči brizgalke. Ena od njiju mora biti fiksna, druga pa gibljiva. To se naredi s pomočjo zaporne sile.

Poglavitna naloga polža pri brizganju plastike

Za brizganje plastike ima pomembno vlogo tudi polž. Njegova naloga oziroma njegova rotacija pomika plastiko, ki je staljena, po cilindru navzdol. To povzroča, da se polž pomika nazaj. S tem pa se njegovo gibanje ustavi. Začne delovati kot bat in pod pritiskom se plastična masa vbrizga v brizgalno orodje. Tej fazi pravimo brizgalna faza. Vsekakor pa sam postopek oziroma brizganje plastike še ni končano. V naslednji fazi sledi ohlajanje in strjevanje mase.

Ko je izdelek oziroma proizvod ohlajen zadostno, se  gibljiva plošča odmakne od tiste, ki je fiksna. Pri tem odpre brizgalno orodje. S pomočjo zračnega curka ali pa izmetalne puše se nato izdelek vzame iz orodja.